Вітаю Вас, Гість
Головна » 2016 » Грудень » 29 » підсумки проведення восьмого всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти
09:54
підсумки проведення восьмого всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної педагогічної освіти

15 Грудня 2016

Восьмий всеукраїнський конкурс на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної  педагогічної  освіти,   відповідно до наказу ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» № 01-01/28 від 04 лютого 2016 р., проводився під егідою Консорціуму закладів післядипломної освіти із залученням інститутів (академій) післядипломної педагогічної освіти – членів Українського відкритого університету післядипломної освіти з метою забезпечення діяльності цих інститутів у єдиному науково-методичному просторі та підвищення рівня післядипломної педагогічної освіти в Україні для науково-педагогічних та педагогічних працівників вищих навчальних закладів післядипломної педагогічної освіти та педагогів-дослідників у семи номінаціях:

спецкурси;

опорні конспекти;

робочий зошит;

навчально-методичний посібник;

методичні рекомендації;

елективні курси;

електронні ресурси навчання (електронні підручники, посібники, програми, дидактичні комп’ютерні ігри тощо).

Серед учасників зберігається стабільний інтерес до конкурсу, що підтверджується кількістю надісланих робіт. Усього у 2016 р. на конкурс надійшло 53 роботи з 14 областей України.

 

Розподіл робіт за номінаціями:

навчально-методичний посібник – 29 робіт;

спецкурси – 14 робіт;

методичні рекомендації – 7 робіт;

електронні ресурси навчання (електронні підручники, посібники, програми, дидактичні комп’ютерні ігри тощо) – 2 роботи;

опорні конспекти – 1 робота;

робочий зошит – 0.

елективні курси – 0.

 

Враховуючи членів авторських колективів участь у конкурсі прийняли 148 авторів, із них відомості про себе подали 72 автори. За фахом – 15 з них методисти, 9 − старші викладачі, 8 – доценти кафедри, 5 − завідувачі відділів, 4 − завідувачі кафедр, 4 − завідувачі центрів, 4 – викладачі, 4 − вчителі, 4 − ректори, 3 − практичні психологи, 3 − завідувачі лабораторій, 3 − завідувачі кабінетів, 3 – професори кафедри,  1 − проректор, 1 −  завідувач школою та 1 − вихователь. 

Представлено роботи з 14 областей:

Житомирська -1, Запорізька – 2, Закарпатська – 8, Київська – 11, Луганська - 1, Полтавська – 2, Рівненська – 4, Сумська – 2, Харківська – 2, Хмельницька – 3, Херсонська – 2, Черкаська – 11, Чернівецька – 2, Чернігівська – 2.

Не представили роботи на конкурс 10 областей: Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Тернопільська.

До складу конкурсного журі, відповідно до положення про конкурс, увійшли дійсні на момент проведення експертизи конкурсних робіт члени науково-методичної ради (НМР) – працівники Університету, а також, за згодою, члени НМР – працівники обласних інститутів (академій) післядипломної педагогічної світи – членів УВУПО.

Члени журі здійснювали аналіз форми та змісту поданих на конкурс матеріалів за критеріями, до яких внесли свої корективи та пропозиції, а саме: актуальність, компетентісна спрямованість змісту, інноваційність та дослідницький характер, логічність структури і змісту, відповідність структури та змісту виду розробки, науково-теоретичне обґрунтування, адресність та відповідність категорії слухачів (студентів), урахування особливостей навчання в системі ППО, спрямованість на розвиток критичного мислення студентів (слухачів), спрямованість на розвиток творчого потенціалу студентів (слухачів), повнота  змісту  науково-методичної розробки, доступність, практична спрямованість, відповідність інструментарію меті та завданням  розробки, наявність завдань для самостійного опрацювання та для самоконтролю, наявність методичних рекомендацій щодо використання розробки, грамотність і естетичність оформлення, коректність використання професійної термінології, дотримання технічних вимог щодо оформлення.

Науково-методичні розробки учасників конкурсу спрямовано на різноманітні суб’єкти навчальної діяльності – від науково-методичного забезпечення шкільного освітнього середовища до основ інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти регіону.

Аналізуючи подані конкурсні роботи, можна відзначити й різноманітність їх тематичного спрямування: здоров’язбережувальні технології, розвиток емоційної саморегуляції та професійної етики, використання цифрових освітніх ресурсів, ІКТ та медіа-освіти у навчальному процесі, управління якістю освіти, підприємницька компетентність, психолого-педагогічний супровід навчання,  підвищення кваліфікації педагогічних працівників, методичні рекомендації щодо проведення нестандартних курсів та модулів тощо.

Члени журі відзначили, здебільшого, що  матеріали,  надіслані  від ОІППО  можуть бути класифіковані як науково-методичні, методичні, інформаційні, довідкові. Відзначено наукову новизну та актуальність деяких робіт, а також якість та естетизм їх оформлення. Однак члени журі відзначили  і наявність певних недоліків у деяких конкурсних роботах: невідповідність назви роботи поданим матеріалам або неповне її розкриття; недотримання   вимог    до    написання    й оформлення науково-методичних   матеріалів, некоректне вживання наукових термінів і оперування науковими категоріями, відсутність необхідних для участі матеріалів (відомості про автора, тощо);  відсутність наукової новизни та творчої авторської складової.

За результатами оцінювання конкурсних робіт створено рейтинг за кількістю набраних балів у кожній з номінацій.

Відповідно до рішення науково-методичної ради Університету менеджменту освіти (протокол № 5 від 24 листопада 2016 р.), на засіданні якої відбулося підведення  підсумків Восьмого всеукраїнського конкурсу на кращу науково-методичну розробку в системі післядипломної  педагогічної  освіти, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» та конкурсне журі висловлюють подяку всім авторам і ректорам (директорам) інститутів (академій) ППО за участь у конкурсі, за вагомий внесок у науково-методичне забезпечення в галузі післядипломної педагогічної освіти, а також вітає переможців та лауреатів конкурсу:

У номінації «Навчально-методичний посібник»:

І місце– Якухно І.І. Теоретико-методичні основи інноваційного розвитку післядипломної педагогічної освіти (Житомирський ОІППО);

ІІ місце – Шевчишена О.В. Розвиток емоційної саморегуляції сучасного педагога (ХмельницькийОІППО);

ІІ місце – Берека В. Є., Буймістер Л. В., Шоробура І. М. Козацько-лицарське виховання в навчальних закладах (Хмельницький ОІППО);

ІІ місце – Зелюк В. В., Білик Н. І.,  Калініченко І. О.,  Резніченко З. В., Сухенко Я. В., Чарченко П. С., Кашицина О. О., Новак О. О.,Устименко Т. А. Педагогічна майстерність: виклики ХХІ століття: портфоліо кафедри педагогічної майстерності. Навчально-методичний комплекс кафедри педагогічної майстерності»  (Полтавський ОІППО);

ІІІ місце – Позднякова Т.Є. Організація проектної діяльності учнів із використанням інформаційно-комунікаційних технологій (Рівненський ОІППО);

ІІІ місце – навчально методичний комплекс «Підвищення кваліфікації педагогічних працівників» (КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»).

У номінації «Спецкурси»:

І місце – Лютко О.М. Методологія партисипативного управління в процесі підготовки керівних педагогічних кадрів (РівненськийОІППО);

І місце – Січкар С.І., Ющенко Л.О. Постмодернізм в українській літературі (Черкаський ОІПОПП);

ІІІ місце – Бугайчук Н.В. Впровадження принципів освіти демократичного громадянства та освіти прав людини в навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів (Черкаський ОІПОПП);

ІІІ місце  – Водолазська Т.В. Моделювання шкільного освітнього середовища (Полтавський ОІППО ім. М. В. Остроградського);

ІІІ місце – Андрющенко Т.К. До здоров’я дошкільників – компетентнісний підхід (Черкаський ОІПОПП).

У номінації «Методичні рекомендації»:

І місце – Ястребова В.Я., Бабко Т.М. «Управління якістю освіти» у навчальному процесі на курсах підвищення кваліфікації керівників навчальних закладів (Запорізький ОІППО);

ІІ місце – Мазуркевич І.В. Методика виготовлення мікропрепаратів рослинних тканин і протистів (КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»);

ІІІ місце – Мазаєва К.В., Назаренко В.С. Розвиток інформаційно-комунікаційної компетентності вчителів біології шляхом складання і проведення віртуальних навчальних екскурсій (Херсонська академія неперервної освіти);

ІІІ місце – Артеменко Т.Б.  Професійні стандарти діяльності психолога (Черкаський ОІПОПП).

У номінації «Електронні ресурси навчання»:

ІІ місце – Гусєва Н.М, Савіч І.О. Форми та зміст підвищення екологічної компетентності вчителів природничих дисциплін у системі післядипломної освіти «Інформаційні технології» (Запорізький ОІППО).

У номінації «Опорні коспекти»:

ІІ місце – Томей А.М. Профорієнтаційна робота практичного психолога (Закарпатський ІППО).

А також лауреатів Конкурсу:

Лауреати конкурсу за високу практичну цінність:

Литвин І. М., Козюра Л. П. Фасилітативні уміння як основа організації психолого-педагогічної роботи у системі інклюзивного навчання  (Черкаський ОІПОПП);

Козлова О. М., Гергель О. В. Віртуальна школа ІКТ для післядипломної освіти вчителів математики (програма та опорні конспекти спецкурсу) (Черкаський ОІПОПП);

Осадчий І.Г., Ткач В.А., Чубарук О.В., Панченко Т.Л., Бащенко О.І., Седеревічене А.О., Гудима В.М., Химера Н.В., Нечипорук Н.І., Корж Т.М., Ткаченко Л.П., Поліщук О.М., Кірнасовська Р.В., Кушнір Я.І., Совенко В.В., Бобкова О.С., Матущенко Т.А., Качуровський В.С., Раш О.О., Гаврилюк В.Ю., Славінська М.О., Максимова Н.А.        Методичний порадник: організація та зміст освітнього процесу у 2016/2017 навчальному році: інформаційно-методичний збірник (КВНЗ Київської обласної ради «Академія неперервної освіти»);

Лавріненко Л. І., Половецька С. О. Програма зміцнення та збереження здоров’я дітей дошкільного віку «Джерело здоров’я» (Чернігівський ОІППО ім. К. Д. Ушинського);

Романовська Д. Д., Твардовська О. І. Психологічний супровід підготовки учнів до ЗНО (ІППО Чернівецької обл.).

Лауреат конкурсу за вагомий внесок у національно-патріотичне виховання молоді:

Армейський О. С., Вороніна Г. Л., Сіліна Г. О. Підготовка педагогів до здійснення національно-патріотичного виховання учнівської молоді: програмно-методичний комплекс (Харківська академія неперервної освіти).

Лауреат конкурсу за практичне забезпечення привентивної освіти:

Тодавчич С. П. Попередження суїцидальної поведінки дітей та підлітків (Закарпатський ІППО).

Лауреат конкурсу за вагомий внесок у розвиток теорії та практики педагогічної майстерності:

Сєрих Л. В., Чуркіна В. Г.  Професійна етика вчителя (Сумський ОІППО).

http://umo.edu.ua/news/pidsumki-provedennja-vosjmogho-vseukrajinsjkogho-konkursu--na-krashhu-naukovo-metodichnu-rozrobku--v-sistemi-pisljadiplomnoji--pedaghoghichnoji--osviti

Також на сайті інституту http://oipopp.ed-sp.net/node/19350

Переглядів: 603 | Додав: psycommunity | Теги: конкурс, післядипломна_освіта, досвід, стандарти, розробка, УМО | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]