Вітаю Вас, Гість
Головна » Дошка оголошень » зібрання » зібрання

Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації"
Пропозиція | 29.04.2016, 14:10

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ НАУК УКРАЇНИ

ДВНЗ «УНІВЕРСИТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ОСВІТИ»

ІНСТИТУТ ПСИХОЛОГІЇ імені Г. С.  КОСТЮКА

Шановні колеги!

Запрошуємо вас взяти участь у роботі

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення кваліфікації в умовах трансформації освіти»,яка відбудеться 27 травня 2016 року у м. Києві

на базі ДВНЗ «Університет менеджменту освіти».

До участі в конференції запрошуються науково-педагогічні працівники вищих навчальних закладів, у тому числі, закладів післядипломної педагогічної освіти; керівники освітніх організацій та навчальних закладів; науковці та педагогічні працівники, студенти, аспіранти, докторанти, здобувачі.

Планується робота за секціями:

Секція 1. Психолого-педагогічна фасилітація та екофасилітація в умовах перехідного періоду (керівник – доктор психол. наук, проф. П. В. Лушин).

Секція 2. Психологічне забезпечення професійного вдосконалення фахівців у системі післядипломної педагогічної освіти (керівник – доктор психол. наук, проф. О. І. Бондарчук).

Секція 3. Підготовка психологів до роботи в сучасних організаціях, забезпечення організаційного розвитку та розвитку організаційної культури (керівник – доктор психол. наук, проф. Л. М. Карамушка).

Секція 4. Психолого-педагогічні технології в умовах післядипломної  освіти: досвід і перспективи впровадження (керівник – доктор економ. наук, проф. О. В. Алейнікова).

Секція 5. Підготовка психологів до роботи зі психотравматичними ситуаціями: сучасний контекст (керівник – доктор психол. наук, доц. Г. М. Бевз).

 

Під час конференції відбудуться майстер-класи:

Короткотермінова глибинна психологічна допомога: екофасилітативний підхід (керівник – д-р. психол. наук, проф. П. В. Лушин).

Психодраматична майстерня (керівник – доктор психол. наук, доц. Г. М. Бевз).

Проектування особистісно-розвивального змісту навчально-виховного процесу з використанням ІКТ (керівник – канд. пед. наук, доц. В. О. Киричук).

Конфліктологічні технології в освіті (керівник – кандидат психол. наук, доц. А. І. Гусєв)..

 

Особи, зацікавлені взяти участь у роботі конференції, мають надіслати до 10 травня 2016 року заповнену за зразком заявку (додається) та статті (тези) електронною поштою за адресами:

 

Назва файлу має відповідати прізвищу доповідача із вказівкою: наприклад, для заявки – Петренко_заявка, Петренко_стаття (Петренко_тези).

 

Контактні особи :

Опенько Крістіна Віталіївна, тел. 099-200-68-91, е-mail: kafedra_christina@mail.ru

Прокопенко Олена Антонівна, тел. 050-817-87-68; е-mail: kafedra.psychology@gmail.com

Організаційний внесок за участь у конференції (100 грн.) сплачується під час реєстрації.

ЗАЯВКА

на участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції

27 травня 2016 р., м. Київ

П.І.Б. _________________________________________________________

Місце роботи (або навчання) _____________________________________

Посада ________________________________________________________

Науковий ступінь _______________________________________________

Наукове звання _________________________________________________

Адреса, контактні телефони ______________________________________

E-mail _________________________________________________________

Назва доповіді _______________________________________________________________

Секція_________________________________________________________

Потреба в проживанні  __________________________________________

«____» ____________________ 2016 р.                          Підпис __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Можлива публікація статей у фахових виданнях - науково-методичному журналі «Вісник післядипломної освіти в Україні», вартість публікації 25 гривень за 1 сторінку, оплата проводиться після зарахування статті до друку, а також  у науково-освітньому журналі «Післядипломна освіта в Україні» (безкоштовно).

Статті до «Вісника післядипломної освіти в Україні» та науково-освітнього журналу «Післядипломна освіта в Україні», подаються в редакційно-видавничий відділ  Васильченко Яніні (конт. телефон 044-481-38-53, е-mail: ya.vasilchenko@gmail.com).

 

! Статті до фахових видань мають бути оформлені відповідно до вимог МОН України (див. Електронний ресурс. Режим доступу до вимог:http://tme.umo.edu.ua/docs/statti_VAK.pdf).

 

Адреса Організаційного оргкомітету:

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України,

кафедра загальної та практичної психології,

м. Київ, 04053, вул. Січових стрільців, буд. 52-А, корпус 1, кімн. 412

корпус 3, кімн. 3.1, 3.1.1,

Контактні телефони: (044) 481-38-22; (044) 481-38-57

Оголошення на сайті Університету менеджменту освіти http://www.umo.edu.ua

 

ЗРАЗОК ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Чаусова Т. В.

кандидат психологічних наук, доцент

кафедри загальної та практичної психології

ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» НАПН України

 

ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МОТИВАЦІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ ТЕХНІЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Текст

Література

Додав: psycommunity | Контактна особа: А.Т. E | Теги: конференція
Переглядів: 307 | Розміщено до: 29.05.2016 | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 1
0
1 psycommunity   [Матеріал]
вимоги до друку в журналі Післядипломна освіта в Україні

Міжгалузевий науково-освітній журнал «Післядипломна освітав Україні» (головний редактор — В. В. Олійник) —
це фахове видання, яке порушує актуальні питання теорії і практики неперервної освіти, освіти упродовж життя, сприяє можливості широкого обговорення досвіду реформування, визначення спільних завдань, консолідації зусиль навколо найактуальніших проблем освіти дорослих. Свої сторінки журнал надає педагогам і психологам,філософам, соціологам та економістам, науковцям, керівникам закладів освіти, педагогам-практикам. Журнал виходить двічі на рік,
в основному, українською мовою.
До редакції приймаються матеріали (статті) у двох примірниках, що відповідають профілю видання і надруковані через два інтервали на одному боці аркуша стандартного формату (А4) українською мовою, у разі додаткової домовленості — російською чи іншою. Додатково необхідно подати дискету з текстовим файлом у форматі WORD. За наявності ілюстративного матеріалу (графіків, схем тощо) потрібно подати їх окремими файлами у форматі CorelDraw, TIP, JPEG.
Обсяг статті залежить від складності та масштабностівисвітлюваних проблем і має становити 6-15 сторінок машинопису (враховуючи бібліографію, резюме та ілюстративний матеріал).
Структура матеріалу, що подається авторами до редакції, така: ім’я, по батькові (повністю), прізвище автора, посада, науковий ступінь (наукове звання); назва статті та рубрика, за якою вона розміщується; стисле резюме українською й англійською мовами; текст статті; висновки; авторський словник (за потреби); бібліографія (з дотриманням вимог Держстандарту ГОСТ 7.1-84).
Матеріали мають бути підписані авторами із зазначенням місця роботи, поштової адреси та телефонів, а також коротких відомостей про себе. Відповідальність за точність цитат, фактологічних матеріалів, довідкової інформації покладається на автора. Листування з читачами проводиться виключнона сторінках журналу. Редакція залишає за собою право на редагуваннята скорочення статей. Рукописи не повертаються.
Для оформлення передплати дивіться Каталог періодичнихвидань на 2014 р. Передплатний індекс 06820. Ціна передплати без ПДВ на рік становить 54 грн.
Сподіваємось, що спільна робота в зазначеномуфаховому виданні сприятиме визначенню і реалізації завдань консолідації зусиль навколо найактуальніших проблем неперервної освіти.

Розділи1.Державна політика у галузі освіти дорослих
2.Методологічні проблеми післядипломної освіти
3.Консорціум закладів післядипломної освіти презентує
4.Андрагогіка і технології навчання дорослих

Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]